Aktualności

Zapraszamy absolwentów gimnazjum

Drodzy Absolwenci,

zapraszamy do wybrania nauki zawodu i podjęcia pierwszej pracy u naszych pracodawców. Wybór nauki w szkole zawodowej - branżowej, to wybór praktycznej nauki zawodu, a zatem pierwsza praca i pierwsze wynagrodzenia oraz składki odprowadzane przez pracodawcę do ZUS.

Pierwsza praca, to pierwsze kwalifikacje i lepszy start na rynku pracy.

Wybór nauki zawodu nie zamyka dalszej drogi edukacji, a zatem zdawania matury oraz wyboru studiów na uczelniach wyższych.

Zapraszamy do biura Cechu po konkretne informacje dotyczące miejsc praktyk oraz podpisywania pierwszych umów o pracę.

powrót