Cech Rzemieślników w Zawierciu

Działający od 1922 roku Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą zakłady i firmy z terenu miast i gmin: Zawiercie; Irządze; Kroczyce; Łazy; Mierzęcice; Ogrodzieniec; Pilica; Poręba; Siewierz; Szczekociny; Włodowice; Żarnowiec. Członkami Cechu są w przeważającej mierze rzemieślnicy legitymujący się dyplomami czeladniczymi i mistrzowskimi oraz kupcy zrzeszeni w Forum Przedsiębiorców i transportowcy. Zakłady i firmy pogrupowane są w branżach: budowlanej; drzewnej; fryzjerskiej; kupieckiej; metalowej; odzieżowej; samochodowej; spożywczej; pozostałych rzemiosł.

Jeszcze kilka lat temu w zrzeszonych zakładach i firmach rocznie pobierało naukę zawodu około 100 uczniów. Z uwagi na zmiany w systemie edukacji liczba ta się zmniejszyła. Wierząc w odrodzenie szkolnictwa zawodowego i powstanie tzw. szkół branżowych - mamy nadzieję, że do naszych rzemieślników i pracodawców ponownie zawitają uczniowie, chcący nauczyć się zawodu.

Cech nadzoruje naukę w formie:

 • zbierania informacji o zainteresowanych do nauki w konkretnym zawodzie
 • typowania zakładów posiadających odpowiednie uprawnienia i możliwości do przygotowania zawodowego młodocianych
 • spisywanie umów i przekazywanie do szkół dokumentacji związanej z nauką zawodu
 • stałej współpracy i pośrednictwa pomiędzy szkołą a zakładem szkolącym
 • zbieranie i kompletowanie dokumentów oraz pośrednictwo w uzyskiwaniu refundacji kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy
 • kompletowania całości dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu czeladniczego

 

Dla swych członków Cech bezpłatnie prowadzi doradztwo i pomoc w zakresie:

 • systemów i form podatkowych
 • ubezpieczeń społecznych
 • prawa pracy
 • składania i rozliczania deklaracji PIT i deklaracji ZUS.

 

Cech organizuje i przeprowadza w swej siedzibie szkolenia i kursy m.in. w zakresie:

 • pedagogiczne dla mistrzów szkolących uczniów bhp dla pracodawców
 • minimum sanitarnego dla pracowników i pracodawców szkolenia podstawowe pracowników

 

Cech realizuje swe zadania statutowe reprezentując swoich członków przed organami władzy państwowej, samorządowej, sądowniczej i innymi organizacjami społeczno-politycznymi. Utrwala więzi środowiskowe, pielęgnuje tradycje, poprzez organizację świąt patronalnych, udział we wszelkiego rodzaju imprezach o charakterze lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Od 1998r. był organizatorem corocznych lokalnych Targów Rzemieślniczych.

Dla wyróżniających się zakładów i firm Cech od 1998r. nadaje godło i certyfikat cechowy.

Wydawano w Cechu własny magazyn reklamowy "PARTNER" , promując w nim zakłady i firmy solidne i rzetelne w zakresie usług, wykonawstwa i sprzedaży. Cech działa charytatywnie na rzecz organizacji społecznych : Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych.

 

Twoja firma może zostać członkiem Cechu. Zapraszamy do zrzeszania się w naszej organizacji. Deklarację członkowską znajdziesz tutaj.

 

Monografia Cechu Zawierciańskiego

Dokumenty i ludzie 85-lecie Zarys monografii Cechu Rzemiosł Różnych w Zawierciu

Przez 14 lat w biurze Cechu leżał maszynopis książki "Dokumenty i Ludzie". W tytule właściwie powiedzieliśmy wszystko. Dokumenty dotyczą działalności Cechu Rzemiosł Różnych w Zawierciu.

Sięgnęliśmy nawet do prehistorii aby wykazać, że godność rzemieślnicza znaczyła wiele w historii naszego narodu.

Książka, którą mamy w rękach, nie jest tylko próbą zapisu faktów historycznych. Jest w istocie czymś więcej, pokazuje ewolucję form samorządu rzemieślniczego na tle dziejów ziemi zawierciańskiej, całego regionu, a cenniejsza jest tym bardziej, że przywołuje w niej zdarzenia i postaci, które w tym małym środowisku tak wiele znaczyły, tak wiele uczyniły. Rozwijający się przemysł nie usunął w cień zawierciańskich rzemieślników, byli, są i przetrwają. Co więcej - świadomi są swojej roli, jaką odgrywają w rozwoju regionu. Mówią o tym na kartach tej książki , o tym gdzie terminowali, o tym gdzie zdobywali tytuły czeladników i wyzwalali się na mistrzów oraz o tym, jak uruchamiali swoje firmy.

Potomkowie zaś rodzin rzemieślniczych z satysfakcją odnajdą nazwiska przodków, którzy nie tylko jako rzemieślnicy, ale obywatele dla rozwijającego się miasta tak wiele znaczyli.

Mimo przeróżnych zawiłości losu, ciągłość rzemiosła i jego organizacyjnych struktur odgrywała i odgrywa ważną rolę w życiu społeczeństwa ziemi zawierciańskiej. Korzenie rzemiosła sięgają głęboko, niektórzy rzemieślnicy kontynuują działalność swoich ojców i dziadków, jest to dowodem, że rzemiosło rozwija się i będzie rozwijać się dalej, zawsze bowiem będzie istniała potrzeba społeczna korzystania z usług i produktów świadczonych i wytwarzanych w małych i średnich firmach. Wydając książkę chcieliśmy Państwu przybliżyć naszą 85-letnią historię rzemiosła cechowego.

Starszy Cechu

Jan Witkowski

 

Zapraszmy do zakupu