Szkolenia

Projekt „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”

 

Dokumentacja rekrutacyjna/zgłoszeniowa - obowiązująca od 04.04.2018 r.:

Prosimy o wypełnianie oraz dostarczanie 2 egzemplarzy oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych wraz z załącznikami

Umowa wsparcia wraz z załącznikami:

 

 

 

 

 

 

Ośrodek szkoleniowy przy Cechu w Zawierciu informuje, że prowadzi cykliczne zapisy uczestników na szkolenia i kursy w zakresie:

 

  • kurs pedagogiczny dla pracodawców szkolących młodzież po gimnazjum,  
  • kurs bhp dla pracodawców, 
  • kurs bhp dla pracowników pełnoletnich i młodocianych, 
  • kurs udzielania pierwszej pomocy, 
  • kurs ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy. 

 

Zainteresowane firmy, zgłaszające kandydatów prosimy o kontakt:
 
  • telefon 326722513,
  • e-mail: biuro@cechzawiercie.pl,
  • bądź osobiście w biurze cechu przy ul. Piłsudskiego 24 42-400 Zawiercie.