Aktualności

Zgarnij dotację z funduszy unijnych

Dofinansowanie dla firm z sektora MŚP do 80% w ramach projektu„Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”

Przypominamy, iż w Cechu Rzemieślników w Zawierciu działa punkt rekrutacyjno-informacyjny projektu dla mikro (w tym samozatrudnieni), małych i średnich przedsiębiorstw z woj. Śląskiego lub posiadających oddział/delegaturę/filię w woj. Śląskim. Punkt czynny jest codziennie od poniedziałku do soboty (Poniedziałek od godz. 12.00 do 18.00, Wt.-P-tek od godz. 9.00 do 18.00, w sobotę od godz. 8.00 do 14.00). Dofinansowanie można uzyskać na  usługi rozwojowe (szkolenia/kursy/studia podyplomowe/egzaminy czeladnicze/mistrzowskie/doradztwo/e-lerning/ coaching) dostępne w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/  . Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z MŚP pozyskaniem dofinansowania, nasi doradcy/animatorzy pomogą przejść przez wszystkie procedury zgłoszeniowe, rozliczeniowe.


powrót