Aktualności

Stawki opłat za egzaminy w 2021 roku

Stawki opłat za egzaminy w 2021 roku:

·        egzamin mistrzowski    – 1 448 zł

·        egzamin czeladniczy     –   724 zł

·        egzamin sprawdzający –   259 zł

 

ZACHĘCAMY DO PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINÓW CZELADNICZYCH ORAZ MISTRZOWSKICH CELEM PODNIESIENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH.

Pomagamy w kompletowaniu wniosków o przystąpienie do egzaminów oraz przekazywaniu ich do Izby Rzemieślniczej.

powrót