Aktualności

Egzaminy - wnioski, stawki opłat egzaminacyjnych
Egzamin czeladniczy - wniosek
Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika - podpisuje pracodawca
 
 
Aktualne opłaty wynoszą:
 
Egzamin mistrzowski - 1432 zł,
Egzamin czeladniczy - 716 zł,
Egzamin sprawdzający - 256 zł.

powrót