Aktualności

Pilne - ceny i stawki opłat za energię elektryczną
Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku, odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. Celem skorzystania z tej możliwości, należy złożyć oświadczenie w terminie do dnia 29 lipca 2019 roku! Do wskazanego dnia kompletne i prawidłowo wypełnione oświadczenie musi dotrzeć do sprzedawcy energii. Brak złożenia oświadczenia spowoduje, że taki odbiorca końcowy będzie mógł korzystać z utrzymania/obniżenia cen i stawek opłat tylko za I półrocze 2019 roku a tym samym w drugim półroczu, będą zastosowane ceny z umów na rok 2019. Za okres 01.01-30.06.2019 roku, Sprzedawcy energii elektrycznej będą musieli wystawić Państwu korekty faktur z cenami, które obowiązywały u Państwa na dzień 30 czerwca 2018 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: https://www.money.pl/gospodarka/ceny-pradu-oswiadczenie-odbiorcy-koncowego-energii-elektrycznej-zbliza-sie-pierwszy-termin-6406049621288577a.html https://dziennikpolski24.pl/wazne-prad-nie-zdrozeje-dla-malych-przedsiebiorstw-co-zrobic-aby-nie-zdrozal/ar/c3-14301843

powrót